ภาษาไทย English Home
News
เปิดเว็ปไซต์ PDC.CO.TH อย่างเป็นทางการ

หลังจากการเตรียมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ PDC.CO.TH ได้ทำการเปิดตัว อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 เว็ปไซต์พร้อมด้วยข้อมูล และพร้อมภาพประกอบ สำหรับเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 

2 Thong-Lor 25, Sukhumvit 55 Rd., Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel. 0 2712 9010 Ext. 2110, 2117 Fax 0 2712 7975 E-Mail : pdcrsvn@gmail.com